+13115103072 liedra@yahoo.com

武汉PVC市场价格阴跌

东瀛电竞app-最新版app下载 2022-05-13

武汉PVC市场价格阴跌,成交没有改良 ,下流不雅望状况,随用随买,电石法PVC市场价格在6200-6300元/吨 ,乙烯法PVC在本地市场上少少。

东瀛电竞app-最新版app下载

【读音】:

wǔ hàn PVCshì chǎng jià gé yīn diē ,chéng jiāo méi yǒu gǎi liáng ,xià liú bú yǎ wàng zhuàng kuàng ,suí yòng suí mǎi ,diàn shí fǎ PVCshì chǎng jià gé zài 6200-6300yuán /dūn ,yǐ xī fǎ PVCzài běn dì shì chǎng shàng shǎo shǎo 。


上一篇:PO市场近期行情不容乐不雅 下一篇:中塑协技协委将于6月召开年会

评论